श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय जसससुफाल डोल्पामा भर्ना खुल्यो