काइके गाउँपालिका डाेल्पाकाे व्यक्तिगत घटना समयमै दर्ता गर्न अनुराेध !